لطفا شکایات و یا نظرات خود را به ایمیل n.taban.pub@gmail.com ارسال نمایید تا بررسی شود.

همچنین با تلفن های تماس سایت نیز می توانید تماس حاصل نمایید.

بازگشت به بالا