انتشارات نگار تابان در سال 1395 در حوزه ادبیات و انتشارات راه شب در سال 1400 در حوزه روانشناسی به همت احمد دولت آبادی و کمال دولت آبادی در حوزه ادبیات فعالیت خود را آغاز نموده است.

نشر نگار تابان در یاری رسانی به نو قلمان نیز هدف های خوبی دنبال کرده و در هر بخش مسئولی را به عنوان ویراستیار برگزیده تا با حمایت آنان بتوان چشم اندازی دنباله دار را در عرصه ادبیات و هنر دنبال کند.

مدیریت: احمد دولت آبادی
negartaban.ir

 

بازگشت به بالا