انتشارات نگار تابان به شماره پروانه نشر 14127

منتشر کننده کتاب در زمینه ی هنر و ادبیات (رمان، شعر، نمایشنامه، فیلمنامه و دیگر آثار هنری)…

نشر نگار تابان در یاری رسانی به نو قلمان نیز هدف های خوبی دنبال کرده و در هر بخش مسئولی را به عنوان ویراستیار برگزیده تا با حمایت آنان بتوان چشم اندازی دنباله دار را در عرصه ادبیات و هنر دنبال کند.

در این بخش خانم افسانه حمیدی به عنوان ویراستار در بخش شعر و ادب/ خانم زهرا شایسته فرد در بخش رمان و داستان کوتاه و احمد دولت آبادی در بخش فیلمنامه و نمایشنامه نظرات ارزشمندی را در راستای کیفیتی مطلوب به ادب دوستان ارائه می نمایند.

مدیریت: احمد دولت آبادی
negartaban.ir

بازگشت به بالا