از تــو تــا تــو تــا آخــریــن واژه / مجموعه ای از اشعار سپید/ سروده: صدیقه قانع آزاد(نازنین)

In Stock

این مجموعه شعر سروده ی نازنین بانو در 100 صفحه تهیه شده.

با هم بخشی از اشعار را می خوانیم

میان موسیقی

دلنشین

صدای تو

یافته است

دستت را

به من بده

من این جا

با خیال تو

لبریز شعر

کودکانه

نیمکت

تنهایی­ ام را

خط خطی می­ کنم

220/000ریال