19 جولای

کارشناسان فرهنگ و ادب فارسی به این پرسش پاسخ می دهند.
این واقعیت پوشیده نیست که فضای نشر کشور، دیری است دچار رکود شدیدی شده، گواه این مدعا پایین آمدن بی سابقه شمارگان کتاب است. با این اوصاف هنوز کسانی به کتابفروشی ها مراجعه می کنند و سراغی از آن «یار مهربان» می گیرند. هر چند کتاب هایی که مردم خواهان آن هستند، شاید تعدادشان چندان زیاد نباشد.

در مراجعاتی که به کتابفروشی های مختلف داشتم، دریافتم که بیشترین فروش در بخش کتاب های نه چندان جدی با موضوع روانشناسی و رمان های عامه پسند است. بعد از آن هم کتاب های درمانی، فراروانشناسی و عرفانی است. دلایل مردم برای خرید کتاب گاهی بسیار جالب است! برای کسی که از بیرون نگاه می کند شاید تصور کند این گفته توأم با اغراق است ولی عین حقیقت است. از شکل و رنگ جلد کتاب بگیرید تا کتابی برای روی شومینه!
درباره این مسائل و وضعیت کتاب و کتابخوانی در ایران و برای آسیب شناسی مسأله ای که با آن روبه رو هستیم، نظر دکتر محمد علی اسلامی ندوشن (نویسنده برجسته کشورمان) را جویا شدم، که همواره در مقالاتش نسبت به موضوع فرهنگ و کتابخوانی حساسیت داشته است.
وی در پاسخ گفت: «جوانان ما از فرهنگ و تمدن خود تا حدی فاصله گرفته اند، اطلاعاتشان درباره گذشته ایران و ادبیات ناقص است. به نظرم این امر سلامتی معنوی آن ها را تهدید می کند. کتاب خواندن باعث می شود جوانان ما فرهنگ کشور خودشان را بشناسند و بتوانند به پیشرفت کشور کمک کنند. امروز جوانان ما بیشتر به فوتبال می پردازند و چیزهایی از این قبیل. از کتاب بریده اند. اگر چیزی می خوانند در همان حد است که در کتب درسی وجود دارد. الان هم کتاب های خوبی چاپ می شود. مسأله این نیست که کتاب خوب وجود ندارد بلکه علایق دیگری در بین جوانان باب شده. جوانان قدر وقت و عمر خود را نمی شناسند. در ادبیات ما به وقت شناسی و بهار جوانی خیلی بها داده شده ولی جوانان ما با ادبیات سر و کاری ندارند.»