19 جولای

کتاب چیست؟ خواندن کتاب واقعاً چه ارزشی دارد؟ چرا ما باید وقت خود را صرف خواندن کنیم؟ چرا آموختن واجب است؟ چرا خداوند در قرآن به قلم قسم خورده است؟ چرا نویسندگان می نویسند؟ و چرا ما باید ایده ها و نطرات خود را به دیگران هم انتقال دهیم؟ آیا اگر ما از نظر اطلاعات پربار باشیم چه ثمره ای برای ما و جامعه ما دارد؟

جواب این سؤالات چیست؟ تا حالا این سؤالات به ذهن شما هم خطور کرده است؟ شما در روز به چه چیزهایی می اندیشید؟ و چه چیزی نظر شما را جلب می کند؟

کتاب از ریشه کتب به معنی نوشتن آمده است . ریشه آن عربی است. واقعاً انسان های دوران قدیم چه طور به ذهنشان رسید بنویسند! چرا دوران قدیم کتاب این همه ارزش داشت؟ آیا این را می دانستید که قیمت کتاب آن دوره از نون شب شان گران تر بود؟ و مردم و هر کس که میخواست یک جلد کتاب بخرد چه قدر هزینه پرداخت می کرد؟ شاهان و پادشاهان و افراد ثروتمند آن ها فقط کتاب های نفیس را داشتند و کتاب ها را در زنجبر داشتند. می دانید چرا؟ چون کتاب نایاب بود و صنعت چاپ هنوز نیامده بود. و مردم قدر کتاب را می دانستند.

والان کتاب های الکترونیکی با قیمت ارزان و حجم کم در همه جا به وفور پیدا می شود. و مردم دیگر تمایل به خرید کتاب ندارند. همه می دانیم هرچی کالا کمتر باشه طرفدار بیشتر.

آیا کتاب در آینده به فراموشی می رود؟ و کتاب الکترونیکی جای آن را می گیرد؟ شما چه فکر می کنید؟

آموختن واجب است چون جهل و تاریکی به دانش و نور تبدیل خواهد شد.

آموختن واجب شده بخاطرچه کسی؟ خوب به خاطر شما تا به آسایش و رفاه و آرامش برسید.

ما با قلم اطلاعات خود را ماندگار می کنیم و باعث انتقال آن می شویم. پس برای همین است که خداوند به قلم در قرآن قسم می خورده است.

کسی که نداند همانند کوری می باشد که جهان خود را در ظلمت می بیند.

پس چه زیباست کتاب را دوست خود دانستن و ارزش قایل شدن.